Følg oss gjerne:

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

V-Hosting AS | Org. nr: 817338992 MVA | Tlf: +47 40 10 90 00 | support@v-hosting.no
Besøksadresse: Gullhaugveien 7, 0484 Oslo | Postadresse: Postboks 4639 Nydalen, 0405 Oslo

© 2018 V-Hosting AS • Om ossOm bruk av cookies

Design av Creativegarden.no

SÅRBARHETSSCANNING MED RISIKOVURDERING:
HVOR TRYGGE ER DINE PERSONDATA?

Dataangrep koster samfunnet og bedrifter store summer hvert år. For din bedrift vil et dataangrep kunne bety økonomisk tap, tapt arbeidstid og tapt omdømme. I verste fall kan du miste kunder og sette virksomheten i fare.

Persondata på avveie er et alvorlig brudd på EUs persondatadirektiv, GDPR. Dette kan føre til store bøter. I tillegg må man varsle alle kunder og ansatte det gjelder og ikke minst risikerer en tap av omdømme.

En annen trussel som er aktuell i kjøl­vannet av GDPR er kriminelle hackere som stjeler dine persondata og sprer dette på nettet eller varsler myndighetene hvis du ikke betaler løsepenger.

En sårbarhetsscanning fra V-Hosting kan spare deg for mye tid og penger. Vi bistår deg og hjelper deg til å stå bedre rustet til å motstå et angrep, og minimerer derfor faren ved dataangrep. V-Hostings kompetanse og markedsledende scanningverktøy, gjør oss til din beste partner for å avdekke sårbar­heter og sikkerhetshull i dine datasystemer.

Etter at vi har gjennomført en sårbarhets–scanning vil vi presentere en rapport til deg der vi vil foreslå tiltak som sikrer dine datasystemer. Skulle dere ønske det, kan vi ta ansvaret for å implementere disse tiltakene hos dere. Siden trusselbildet hele tiden endrer seg, vil vi anbefale en slik scan månedlig, slik at du hele tiden kan være sikret mot skader ved dataangrep.

 

Noe av det viktigste når man arbeider med sikkerhet, er prosesser og rutiner. Vi har veldokumenterte systemer som er innarbeidet i vår organisasjon. Våre teknikere har lang erfaring med sikkerhet og holder seg løpende orientert om trusselbildet til enhver tid. 
 
Ved å benytte V-Hosting sårbarhetsscanning viser du at du har tatt trusselen for angrep og de nye GDPR-direktivene på alvor for din bedrift.

Vår kompetanse og verktøy gjør oss til din beste partner for
å avdekke sårbar­heter og sikkerhetshull i dine datasystemer.

GDPR:
NÅ ER TIDEN INNE FOR Å SKJERPE IT-SIKKERHETEN

Selv om GDPR først og fremst er en lovgivning som skal sikre personvernet, er regelverket også en beskyttelse for bedriftene. Bedriftene som ikke tar dette seriøst, risikerer å bli straffet for det. Ikke bare i form av kostnader og bøter, men også i tap av omdømme.

Kundene til bedriften eier dataene sine. Du kan forvalte dem, men ikke uten deres samtykke. Når GDPR-direktivet trer i kraft blir dette persondataansvaret mye klarere, både for kunder og ansatte i bedriften. Ved hjelp av V-Hostings sårbarhetsscanning vil du finne ut hvor sikkert systemet ditt er.

V-HOSTINGS SÅRBARHETSSCANNING FINNER SIKKERHETSHULL

 

Med sårbarhetsscanning fra V-Hosting er du bedre rustet til å beskytte deg mot hackere.
Våre sikkerhetseksperter utfører scanningen, vurderer eventuelle sårbarheter og kan i samarbeid med deg rette opp i dette.

Sårbarhetsscanningen gjøres i 3 trinn:

 

DISCOVERY SCAN:
HVA ER ÅPENT?


Discovery Scan kjører asynkron portscanning mot systemene for å
raskt avdekke hvilke
porter som eventuelt er åpne samt detekterer operativ­system.

 

SYSTEM SCAN:
HVA LIGGER BAK?


System Scan finner hva slags system som kjører på nodene som scannes, konfigurasjonene, patche­nivåer og avdekker kjente sikkerhetshull.

WEB SCAN:
HVA ER FEIL?


Scanning av nettapplikasjoner avdekker sikkerhetshull i standardapplikasjoner og egenutviklede applikasjoner. Vi tester for alle kjente sårbarheter, inkludert WASC-19.

V-HOSTING SÅRBARHETSSCANNING:
EN KOMPLETT TRUSSELADMINISTRASJON

FÅ OVERSIKTEN

Vi kartlegger alle systemressurser for å få fullstendig
sikkerhetsoversikt.

FÅ ARBEIDSPLAN

Du får vite nøyaktig hvor hullene i ditt datasystem er. Vi kan også tette dem for deg hvis du ønsker det.

FÅ TRYGGHET

Du er nå på god vei til å bli GDPR-compliant og å kunne stå imot et dataangrep på bedriften din.